Skip to main content

Personlig assistans som den egentligen borde vara!

Det är du själv som bestämmer över Ditt liv!

Du vet själv vad som är viktigast för Dig.

Personlig assistans som den borde vara!

ÄR MAN I BEHOV av assistans kan det ibland vara svårt att leva ett tryggt, aktivt och innehållsrikt liv och samtidigt få möjlighet att bestämma över sin egen vardag – på sina egna villkor. Detta kanske hör till de mest grundläggande värdena för oss människor. För dig som är berättigad till assistans blir då samarbetet och relationen med den personliga assistenten viktigare än någonting annat. Den personliga assistenten måste få rätt förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb; goda anställningsvillkor och trivsel med arbetsgivaren ska vara en självklarhet. Då finns väldigt bra förutsättningar för att du också får det du behöver och vill ha. För det är ju Du som bestämmer hur du vill leva. Vårt arbete består till stor del av att lyssna på – och försöka förstå dig. Då kan vi i vår tur ge dig rätt stöd och service.

Lev väl Assistans är ett personligt engagerat företag som arbetar med service och människor. Vi satsar på att vara det bästa alternativet för för dig som behöver personlig assistans. Vi är ett privat alternativ där du som kund själv får välja hur din personliga assistans ska se ut – och på vilket sätt du vill ha den utformad. För det handlar trots allt om din egen vardag och ditt eget liv.

Vi är övertygade om att du själv inser vad som är viktigt i just ditt liv och att du själv kan bestämma hur din assistans ska se ut. Vi har en gedigen lösning för att skapa möjligheter för dig, lyssna och uppmärksamma dina behov och ge dig det absolut bästa. För att kunna garantera en verkligt god assistans begränsar vi också antalet kunder på just din ort. Du har vår totala uppmärksamhet hela tiden. Tillsammans med de personliga assistenterna sätter vi kurs och beger oss iväg mot dina mål.

Privat assistans kostar dig ingenting

Många kanske tror att privata alternativ kostar – men det är fel. Tvärtom är ett privat alternativ helt kostnadsfritt. Som helhet kan du tjäna på att välja privat. Ta gärna kontakt med oss så bokar vi ett personligt möte där vi berättar mer om vår verksamhet inom assistans och vad vi kan erbjuda dig om du väljer att anlita oss som din assistanssamordnare. Delge oss dina behov och önskemål så ger vi dig ett förslag på hur vi bäst kan svara mot detta.