Skip to main content

Personlig assistans där den bäst behövs

VI VILL KUNNA GARANTERA en verkligt god personlig assistans och personlig service till alla våra uppdragsgivare. Våra personliga assistenter arbetar just för Dig. Du har vår totala uppmärksamhet hela tiden!

Så här arbetar vi på Lev väl Assistans:

  • Vi ser hela människan och arbetar därför aldrig efter standardlösningar när det gäller personlig assistans. Alla vi människor har behov som är högst individuella, ingen är den andra lik.
  • Vi kan aldrig generalisera när det gäller dig. Därför kan vi heller aldrig generalisera din assistans.
  • Vi följer rekommendationer från olika intresseorganisationer om hur god personlig assistans ska bedrivas och använder vägledningspärmen från IfA i vårt arbete.
  • Vi har ett engagemang i din assistans och ett stort intresse av att hela tiden lära, utvecklas och bli ännu bättre. Nyfikenhet, kunskap, service och bemötande står alltjämt i centrum hos oss.
  • Vi är lätta att kommunicera med och främjar ett fritt samtalsklimat oss emellan. Med öppenhet och ärlighet i sällskap med en stor portion sunt förnuft kommer man väldigt långt.

Personlig assistans med våra kunders bästa i åtanke

År 1994 kom LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta, för att genom bland annat personlig assistans ge människor med svåra funktionsnedsättningar en laglig och individuell rättighet till ett självständigt liv grundat på självbestämmande, valfrihet och integritet.

Vi svarar upp till intentionerna i LSS och vill att du själv ska ha makten över ditt eget liv, även om du är i behov av personlig assistans. Väljer du Lev väl Assistans som din assistanssamordnare tar vi hand om och ansvarar för rekrytering, schemaläggning, arbetsledning, administration, utbildning och annat som hör till arbetsgivarens roll. Du kan också själv ta den rollen om du önskar. Det är inga problem och du får naturligtvis utbildning av oss innan!

Om du har speciella önskemål när det gäller personlig assistans är det vår uppgift att försöka hitta vägar för att tillgodose även detta. Hos oss får du också, om behov finnes, en kontaktperson som bildar länk med resten av personalgruppen och är en garanti för att allt utförs som du vill ha det gjort.

Vi tror på kreativa lösningar inom personlig assistans som resulterar i det bästa för dig som kund. Vår roll är att ge dig den hjälp, stimulans och det stöd du behöver. Tillsammans ska vi göra din vardag möjlig!

Läs allt om LSS här i en lättläst PDF-version.