Skip to main content

Vem kan få assistans?

DU HAR RÄTT ATT FÅ personlig assistans enligt LSS och SFB om du har en varaktig funktionsnedsättning.
Funktionsnedsättning här innebär att man har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen, att man behöver hjälp med de grundläggande behoven. Det kan gälla intag av måltider, av- och påklädning, personlig hygien, kommunicera med andra eller behov av annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om personen med funktionsnedsättning.

Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till assistans för andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt.

De som har rätt till insatser enligt LSS är:
(Nuvarande formulering.)

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismsliknande tillstånd.
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Saknar du personlig assistans men tror dig ha rätt till det?

Om du skulle vilja ansöka om personlig assistans men tycker att det känns jobbigt eller krångligt så hjälper vi dig! Vi tar kontakt med myndigheter och är ditt stöd genom hela processen.

Blir din ansökan beviljad hjälper vi dig gärna att leta efter personal som matchar dina behov och önskemål. Tillsammans med dig planerar vi sedan vad som ska göras och på vilket sätt – allt inom ramen för den assistentersättning du beviljats.

Om du får avslag på din ansökan eller blir missnöjd med beslutet hjälper vi dig att överklaga, bl.a. med hjälp av juridisk expertis om det skulle behövas. Ett positivt utfall av din förfrågan är vårt mål. Med noggranna förberedelser och grundlig genomgång i ett tidigt skede förhindras felaktiga beslut.

Om du bestämmer dig för att välja Lev väl Assistans som din assistansanordnare skriver vi ett avtal som du kan känna dig trygg med. Vi arbetar alltid utifrån Dina villkor och så här kan ett avtal se ut.

Du är alltid välkommen att kontakt oss om du har frågor eller önskemål!