Skip to main content

Personlig assistans där den bäst behövs

NÄR MAN ÄR ANHÖRIG till någon med funktionsnedsättning som behöver personlig assistans så kommer man oftast ”ofrivilligt” i kontakt med människor som man själv inte valt att vara nära. Det är nödvändigt att prata med alla berörda om varför assistenterna finns i hemmet, vilken uppgift de har och på vilket sätt den som är funktionsnedsatt vill ha sin assistans. Missuppfattningar om assistentens roll kan annars leda till att den som behöver personlig assistans oförtjänt hamnar emellan.

Anhöriga som personlig assistent? Javisst!

Som anhörig kanske man själv vill vara personlig assistent till någon som står en nära. Hos Lev väl Assistans kan anhöriga anställas som personliga assistenter om assistansanvändaren vill det. Som anhörig skall man ha precis samma arbetsvillkor som vilken anställd som helst och, som all annan personal, marknadsmässiga och bra löner.

Vi tycker inte att man ska ”straffas” med försämrade arbetsvillkor eller löner bara för att man är anhörig. Att utnyttja nära relationer på ett sådant sätt tycker vi är förkastligt. Vi vet att det många gånger fungerar alldeles förträffligt när anhöriga själva jobbar som assistenter. Den anhörige kan vara den verkliga experten ibland.  Om både assistansberättigad och anhörig är överens kan det väl inte bli bättre?