Skip to main content

Funktionshinder inget hinder

DET FINNS FORTFARANDE väldigt många människor med funktionsnedsättningar som inte har det stöd eller den valfrihet de har rätt till genom personlig assistans. Detta vill vi ändra på! Eftersom vi alla har behov som är högst individuella är ingen människa den andra lik. Därför kan man aldrig generalisera när det gäller människor, och därför kan man heller aldrig generalisera när det gäller människors behov, oavsett om de har en funktionsnedsättning eller ej.

Valfrihet och självbestämmande ska vara en garanti

Grundläggande för rättigheten personlig assistans är att människor med omfattande funktionsnedsättningar och stort behov av assistans ska garanteras valfrihet och självbestämmande över den personliga assistansens utformning och innehåll. Därigenom en möjlighet att skapa sig ett värdigt liv i gemenskap med andra.

Exempelvis ska man på samma sätt som det är en självklarhet för människor som inte har någon funktionsnedsättning minut för minut kunna bestämma vad man vill göra; när man behöver gå på toaletten, äta en bit mat, ta en promenad, ringa ett telefonsamtal, bjuda vänner på middag, eller vad det må vara. Den personliga assistenten ska garantera en kontinuitet i stödet och därmed trygghet för den enskilde med funktionsnedsättning och hans eller hennes närstående.

En av våra styrkor är att hjälpa Dig att hitta den person du verkligen vill ha som din assistent i vårt stora nätverk av personliga assistenter. Genom att tillsammans hitta rätt person hoppas vi på ett långt och givande samarbete med dig och din assistent.

Ju mer vi alla lär känna varandra, desto lättare har vi att förstå de behov som är viktiga och kan på bästa sätt kommunicera dessa. Vi vill att du ska fortsätta vara nyfiken på utmaningar och hitta nya intressanta möjligheter i livet. Låt inte någon anna stå i vägen för det. Du själv bestämmer vad som är möjligt. Med oss som din assistanssamordnare kan du vara säker på att få ut det mesta av tillvaron.